Kasy fiskalne – zmiany na rok 2015-2016

UWAGA !
zmiany w przepisach dot. kas fiskalnych lata 2015 – 2016 r .

Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących:
4 listopad 2014r. – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z
obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz. U.
z 7.XI.2014r poz. 1544 – rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2015r.
W ww. rozporządzeniu objęto obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży nowe
grupy podatników, którzy realizując  dostawy towarów lub świadcząc usługi nie będą
mogli korzystać ze zwolnień z tyt. wysokości obrotów (”20.000 zł”), bądź ze
względu na rodzaj sprzedaży (czynności wymienione w załączniku do
rozporządzenia):
1. Dostawa perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0) z wyłączeniem towarów
dostarczanych na pokładach samolotów – §4 ust.1 ww. rozporządzenia.
2. Świadczenie usług – §4 ust.2, lit. C-j ww. rozporządzenia.
- naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich
zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
- w zakresie wymiany opon lub kół do pojazdów silnikowych oraz motorowerów
- w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez przez lekarzy i lekarzy
dentystów,
- prawniczych, z wyłączeniem usłg określonych w poz. 28 załącznika (tj
notariuszy),
- doradztwa podatkowego,
- związanych z wyżywieniem (PKWiU 56, wyłącznie: świadczonych przez
stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług
przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.
W związku z ww. zmianami, podatnicy, którzy w roku poprzednim dokonywali
dostawy ww.  towarów lub świadczenia ww. usług, tracą zwolnienie z
ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej z dniem 1 marca
2015r.
W przypadku podatników, rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014r. świadczenie
ww. usług, a korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w §3 ust.1 pkt.1 i 2 (limit
”20.000 zł” lub ”proporcja” tej kwoty), świadczenie tych usług jest zwolnione z
obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch dwóch miesięcy następującym
po miesiącu, w którym wykonano taką usługę ( nie dłużej jednak niż do dnia
utraty mocy zwolnień, o których mowa w §3 ust. 1 i 2 tj. Limit ”20.000 zł lub
”proporcja” w tej kwocie) – § 9 ust. 8.
3. W ”nowym” rozporządzeniu wykreśleniu uległ przepis §3 ust.3 i 4 oraz zapis
wynikający z II części, poz. 34, załącznika do ww. rozporządzenia – zwolnienie
dotyczące świadczenia usług na rzecz osób fizycznych lub rolników
ryczałtowych, dokumentowane w całości rachunkami/ fakturami.(m.in.
usługi budowlane).
Podatnicy kontynuujący świadczenie tych usług w roku 2015 również tracą
zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania z dniem 1 marca 2015r.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia o naborze do pracy

Ogłoszenia o naborze do pracy na zastępstwo:

Praca w Dziale Obsługi Bezpośredniej - ogłoszenie OB I

Praca w Referacie Obsługi Bezpośredniej - ogłoszenie OB II

Opublikowano PRACA | Komentowanie nie jest możliwe

Bezpłatne szkolenia dla podatników

Urząd Skarbowy w Limanowej zaprasza na  bezpłatne szkolenia dla podatników, które odbędą się w Sali nr 6  w  Internacie przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej , ul. Z.Augusta 8.

  • 20.11.2014 r.  o godz. 12.00 – Rozliczenie podatników i płatników za pośrednictwem   Internetu  /e-deklaracje, Pit-11 przez Internet, ePUAP/.
  • 27.11.2014 r.  o godz. 12.00 – Rozpoczynanie działalności gospodarczej /rejestracja, wybór formy opodatkowania, obowiązek instalacji kas fiskalnych/.

 

 

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Druki – Raty, Pomoc de minimis

W przypadku składania wniosków o ulgi podatkowe (umorzenia, raty, odroczenia) lub o wydanie zaświadczeń o jednorazowej amortyzacji konieczne jest złożenie oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat podatkowych oraz formularza informacji o ww. pomocy. Wraz z  oświadczeniem i informacją konieczne jest dołączenie odręcznie sporządzonego wniosku o ulgę podatkową lub o  wydanie zaświadczenia o jednorazowej amortyzacji. Ww. formularze obowiązują jedynie w sytuacji składania wniosków przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcę).

Druki do pobrania:

- Oświadczenie o pomocy de minimis.

- Formularz

Opublikowano Pomoc de minimis | Komentowanie nie jest możliwe

PIT-11 – rozliczenia drogą elektroniczną

Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za podatnika.

Aby mogło to być możliwe planowane jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowej formy elektronicznej składania PIT-11 (dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników) – przygotuj się do tego już teraz.

Mniejsze firmy zachowają prawo do składania PIT-11 w formie papierowej, ale w krótszym terminie – do końca stycznia.

Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym , intuicyjnym kanałem służącym do wysłania e-deklaracji. Dzięki niej będzie możliwe złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (urzędowego Potwierdzenia Odbioru) dla całej wysyłki.

Płatnicy zaliczek na podatek dochody będący osobami fizycznymi będą mogli podpisywać wysyłane dokumenty danymi autoryzującymi (imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, przychód) podobnie jak w przypadku składania zeznań podatkowych.
Nowy kanał zostanie uruchomiony 1 stycznia 2015 roku, ale już dziś prezentujemy Państwu:

w zakładce: Do pobrania – Specyfikację Wejścia-Wyjścia UBD dla środowiska testowego.
w zakładce: Struktury dokumentów XML – Wzory dokumentów do testów Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

Informacje o składaniu deklaracji podatkowych przez internet : www.e-deklaracje.gov.pl

Informacje o planowanych zmianach w przepisach: www.is.krakow.pl/pit-11

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe