Akcja „Szybki PIT w galerii handlowej”

PIT-a ślij z centrum handlowego

 Nie zwlekaj ze złożeniem zeznania podatkowego do końca kwietnia. Już w weekend 13-15 marca 2015 roku możesz wysłać swojego PIT-a podczas zakupów. Przez trzy dni pracownicy małopolskiej administracji podatkowej będą czekać na Ciebie w czterech galeriach handlowych w naszym regionie. Pomogą Ci wypełnić zeznanie podatkowe i od razu wysłać je elektronicznie bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego.

 Ogólnopolska akcja „Szybki PIT w galerii handlowej” odbędzie się w dniach 13-15 marca (od piątku do niedzieli) w godzinach od 12.00 do 18.00 w centrach handlowych w największych miastach Polski. W samym województwie małopolskim akcja odbędzie się w czterech miejscach – w Nowym Sączu, w Tarnowie oraz w dwóch centrach handlowych w Krakowie. Na specjalnych wyznaczonych stanowiskach informacyjnych ciągły dyżur będzie pełniło kilkoro ekspertów z urzędów skarbowych. Udzielą oni szczegółowych informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego za ubiegły rok oraz rozwieją wątpliwości związane z wypełnieniem zeznania podatkowego czy skorzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń. Najważniejsze jednak jest to, że eksperci pomogą wprowadzić PIT-a do systemu e-Deklaracje i sprawnie wysłać go przez internet do dowolnego urzędu skarbowego w Polsce. Na miejscu otrzymają Państwo także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania. Pomoc urzędników jest w pełni darmowa i nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek warunków.

Jesteśmy nowoczesną administracją nastawioną na potrzeby naszego klienta. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Podatników i ułatwić im złożenie swojego zeznania podatkowego poprzez tworzenie dodatkowych stanowisk obsługi poza urzędami skarbowymi – mówi Konrad Zawada, Rzecznik Prasowy Izby Skarbowej w Krakowie. Wysłanie rocznego zeznania PIT przez system e-Deklaracje to najłatwiejszy, najszybszy i zupełnie darmowy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym.

 Żeby skorzystać z pomocy pracowników urzędów skarbowych wystarczy zabrać ze sobą rozliczenie PIT-11 jakie otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach w 2014 roku. Jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia wydatków, które chcemy odliczyć. Bardzo ważne jest by mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2013 rok) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2013 roku –  informacje te będą potrzebne do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje.

Zapraszamy do galerii handlowych w województwie małopolskim. Z naszą pomocą bardzo szybko wypełnicie Państwo swojego e-PIT-a – przekonuje Rzecznik Prasowy Izby Skarbowej w Krakowie.

Akcja „Szybki PIT w galeriach handlowych” zostanie zorganizowana w następujących centrach handlowych w Małopolsce:

Kraków – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5

Kraków – Centrum Handlowe M1, al. Pokoju 67

Nowy Sącz – Galeria Sandecja, ul. Węgierska 170

Tarnów – Gemini Park, ul. Nowodąbrowska 127

Z pomocy urzędników można też skorzystać odwiedzając inne galerie handlowe na terenie całej Polski. Jest ich aż 67!

Lista lokalizacji dostępna jest na stronie szybkiPIT.pl

Uwaga! Na stanowiskach w galeriach handlowych urzędnicy skarbówki nie będą przyjmować zeznań podatkowych PIT w formie papierowej.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe

Punkt wypełniania i elektronicznego przesyłania zeznań podatkowych w US Limanowa

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Skarbowym w Limanowej został uruchomiony punkt elektronicznego wypełniania i przesyłania zeznań rocznych za 2014 r.

Osoby zainteresowane wysłaniem swojego zeznania podatkowego za pośrednictwem internetu, mogą co czwartek w okresie do końca kwietnia 2015 r., w godz. od 900 do 1300       w pokoju 02 budynek B Urzędu Skarbowego, z pomocą pracownika tutejszego urzędu samodzielnie wypełnić i  przesłać swoje zeznanie podatkowe w sposób elektroniczny.

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe

Dodatkowy Punkt Pomocy Podatnikom w Mszanie Dolnej

Dodatkowy Punkt Pomocy Podatnikom w Mszanie Dolnej

Mieszkańcy Mszany Dolnej oraz miejscowości leżących na terenie gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź, nie muszą jechać do Limanowej by rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

W sali narad na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego 2 w Mszanie Dolnej w okresie od dnia 28 stycznia 2015 r. do 29 kwietnia 2015 r. w każdą środę w godzinach od 9:00 do 13:00.  pracownik Urzędu Skarbowego będzie pełnił dyżur i pomagał mieszkańcom w elektronicznym przesyłaniu deklaracji podatkowych.

Droga elektroniczna przesłania PIT jest znacznie szybsza od tradycyjnej i pozwala otrzymać znacznie wcześniej należny zwrot podatku.

Dodatkowo dla osób chcących skorzystać z tradycyjnej wersji składania PIT będzie możliwe złożenie wersji papierowej.

W biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mszana Dolna można odebrać także odpowiedni wzór druku PIT.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe

Rejestr kart usług

Rejestr kart usług jest chwilowo niedostępny ze względu na wykonywane aktualizacje.

Opublikowano KARTY USŁUG | Komentowanie nie jest możliwe

Elektroniczny PIT-11 obowiązkowy już od stycznia 2015 r.

Komunikat prasowy:

Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). W myśl nowych przepisów obowiązek składania informacji  PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje będzie dotyczył przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 pracowników oraz biur rachunkowych, niezależnie od liczby zatrudnionych osób. Dla małych firm pozostawiono możliwość składania papierowych PIT-11, ale w skróconym terminie – do końca stycznia.

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej i nowoczesnej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa , która określa nowe zasady składania do urzędów skarbowych wybranych PIT-ów przez przedsiębiorców.

Zgodnie ze zmianami, jeżeli informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 pracowników lub są sporządzane przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W przypadku mniejszych firm, w których informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzane są za nie więcej 5 pracowników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, można je nadal złożyć papierowo w urzędzie skarbowym, jednak w terminie krótszym o miesiąc, czyli do końca stycznia.

Duże zmiany dotyczyć będą biur rachunkowych. Biura rachunkowe niezależnie od liczby zatrudniających przez siebie pracowników, a składające zeznania podatkowe w imieniu i na rzecz swoich klientów, są zobowiązane składać deklaracje podatkowe wyłącznie drogą elektroniczną w niezmienionym terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Niezależnie od tego czy PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1R oraz PIT-40 są składane do urzędu skarbowego w formie elektronicznej lub w tradycyjnej papierowej formie, termin ich sporządzenia i przesłania pracownikom pozostaje bez żadnych zmian – upływa ostatniego dnia lutego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zastosowano rozwiązanie, które umożliwi płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniących funkcji płatnika w tym podatku, będących osobami fizycznymi, podpisywanie PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3 oraz PIT-40, danymi autoryzującymi – czyli bez konieczności stosowania płatnego podpisu elektronicznego. Będzie to miało zastosowanie bez względu na liczbę sporządzanych informacji lub rocznego obliczania podatku. W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Wprowadzone zostaną także inne rozwiązania ułatwiające wypełnianie obowiązków i usprawniające składanie wybranych PIT-ów drogą elektroniczną. Jest to m.in. Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), która umożliwia hurtowe złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 sztuk PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysłanie do urzędu skarbowego zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem. Składanie zaś korekt oraz deklaracji „pojedynczych” będzie możliwe zarówno przy użyciu UBD oraz bramki e-Deklaracje.

Dodatkowe informacje można znaleźć na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563):

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001563

Poniżej publikujemy list z MF do Płatników

List do Płatników od MF

 

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe