Bezpłatne szkolenia dla podatników

Urząd Skarbowy w Limanowej zaprasza na  bezpłatne szkolenia dla podatników, które odbędą się  w Urzędzie Skarbowym w Limanowej ul.M.B.Bolesnej 9 – pokój 19 bud. A

  Terminy: 

  • 23.02.2015 r.  o godz. 9.00 -  Przesyłanie PIT-11 przez Internet  – instruktaż dla                                                                 płatników i biur rachunkowych.
  •  - 6.03.2015 r.  o godz. 9.00 -   Oświadczenia majątkowe.

 

 

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Punkt wypełniania i elektronicznego przesyłania zeznań podatkowych w US Limanowa

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Skarbowym w Limanowej został uruchomiony punkt elektronicznego wypełniania i przesyłania zeznań rocznych za 2014 r.

Osoby zainteresowane wysłaniem swojego zeznania podatkowego za pośrednictwem internetu, mogą co czwartek w okresie do końca kwietnia 2015 r., w godz. od 900 do 1300       w pokoju 02 budynek B Urzędu Skarbowego, z pomocą pracownika tutejszego urzędu samodzielnie wypełnić i  przesłać swoje zeznanie podatkowe w sposób elektroniczny.

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe

Dodatkowy Punkt Pomocy Podatnikom w Mszanie Dolnej

Dodatkowy Punkt Pomocy Podatnikom w Mszanie Dolnej

Mieszkańcy Mszany Dolnej oraz miejscowości leżących na terenie gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź, nie muszą jechać do Limanowej by rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

W sali narad na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego 2 w Mszanie Dolnej w okresie od dnia 28 stycznia 2015 r. do 29 kwietnia 2015 r. w każdą środę w godzinach od 9:00 do 13:00.  pracownik Urzędu Skarbowego będzie pełnił dyżur i pomagał mieszkańcom w elektronicznym przesyłaniu deklaracji podatkowych.

Droga elektroniczna przesłania PIT jest znacznie szybsza od tradycyjnej i pozwala otrzymać znacznie wcześniej należny zwrot podatku.

Dodatkowo dla osób chcących skorzystać z tradycyjnej wersji składania PIT będzie możliwe złożenie wersji papierowej.

W biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mszana Dolna można odebrać także odpowiedni wzór druku PIT.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe

Rejestr kart usług

Rejestr kart usług jest chwilowo niedostępny ze względu na wykonywane aktualizacje.

Opublikowano KARTY USŁUG | Komentowanie nie jest możliwe

Elektroniczny PIT-11 obowiązkowy już od stycznia 2015 r.

Komunikat prasowy:

Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). W myśl nowych przepisów obowiązek składania informacji  PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje będzie dotyczył przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 pracowników oraz biur rachunkowych, niezależnie od liczby zatrudnionych osób. Dla małych firm pozostawiono możliwość składania papierowych PIT-11, ale w skróconym terminie – do końca stycznia.

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej i nowoczesnej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa , która określa nowe zasady składania do urzędów skarbowych wybranych PIT-ów przez przedsiębiorców.

Zgodnie ze zmianami, jeżeli informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 pracowników lub są sporządzane przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W przypadku mniejszych firm, w których informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzane są za nie więcej 5 pracowników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, można je nadal złożyć papierowo w urzędzie skarbowym, jednak w terminie krótszym o miesiąc, czyli do końca stycznia.

Duże zmiany dotyczyć będą biur rachunkowych. Biura rachunkowe niezależnie od liczby zatrudniających przez siebie pracowników, a składające zeznania podatkowe w imieniu i na rzecz swoich klientów, są zobowiązane składać deklaracje podatkowe wyłącznie drogą elektroniczną w niezmienionym terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Niezależnie od tego czy PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1R oraz PIT-40 są składane do urzędu skarbowego w formie elektronicznej lub w tradycyjnej papierowej formie, termin ich sporządzenia i przesłania pracownikom pozostaje bez żadnych zmian – upływa ostatniego dnia lutego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zastosowano rozwiązanie, które umożliwi płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniących funkcji płatnika w tym podatku, będących osobami fizycznymi, podpisywanie PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3 oraz PIT-40, danymi autoryzującymi – czyli bez konieczności stosowania płatnego podpisu elektronicznego. Będzie to miało zastosowanie bez względu na liczbę sporządzanych informacji lub rocznego obliczania podatku. W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Wprowadzone zostaną także inne rozwiązania ułatwiające wypełnianie obowiązków i usprawniające składanie wybranych PIT-ów drogą elektroniczną. Jest to m.in. Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), która umożliwia hurtowe złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 sztuk PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysłanie do urzędu skarbowego zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem. Składanie zaś korekt oraz deklaracji „pojedynczych” będzie możliwe zarówno przy użyciu UBD oraz bramki e-Deklaracje.

Dodatkowe informacje można znaleźć na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563):

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001563

Poniżej publikujemy list z MF do Płatników

List do Płatników od MF

 

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe