Informacje o rzetelności danych przedsiębiorcy

Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają  szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG. W ewidencji znajdą się informacje o nieaktualnych numerach identyfikacji podatkowej (NIP), co może oznaczać, że przedsiębiorca posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Głównym celem ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie kilku bardzo istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i procesach rejestracji działalności, procedurach wykreślania przedsiębiorców oraz dokonywania sprostowań wpisów. Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy to:

  • możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG (osoba nie podjęła wykonywania działalności gospodarczej),
  • rozszerzenie danych kontaktowych,
  • zmiany w danych dopisywanych z urzędu,
  • uproszczenie procedury sprostowania wpisu,
  • automatyczne wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG,
  • konieczność posiadania tytułu prawnego do lokalu,
  • zmiany w procedurze wpisu.

Oprócz uproszczenia i usprawnienia obsługi przedsiębiorców poprzez CEIDG, wprowadzone zmiany doprecyzują także obowiązujące przepisy w celu jednolitego stosowania prawa i zapewnienia wysokiej jakości danych zawartych w ewidencji przedsiębiorców.

W pierwszej kolejności znowelizowana ustawa wprowadza możliwość rezygnacji z wpisu w CEIDG tym osobom, które, mimo że dokonały wpisu, nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej. W takich przypadkach informacja o ”rezygnacji” z zamiaru podjęcia działalności gospodarczej i tym samym dokonania wpisu do CEIDG będzie przekazywana do innych rejestrów połączonych z CEIDG, m.in. ZUS, GUS, urzędów skarbowych. Rozszerzony został także zakres danych kontaktowych przedsiębiorcy, które podlegają wpisowi. Do katalogu dodany został numer telefonu oraz numer faxu przedsiębiorcy oraz dodatkowe informacje dotyczące upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego. O ujawnieniu danych kontaktowych zadecyduje przedsiębiorca – czy chce by dane były widoczne, czy też służyły jedynie do kontaktu z administracją. Nowelizacja pozwoli również na ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy wykreśleniami wpisów, dzięki temu, że pracownicy urzędów gmin mogą już samodzielnie poprawiać błędy we wnioskach przedsiębiorców. Wprowadzony został także automatyczny mechanizm wykreślania przedsiębiorcy z CEIDG.

Na mocy nowych przepisów nastąpiło również rozszerzenie katalogu danych i informacji wpisywanych do CEIDG z urzędu. Dane te będą dopisywane oraz modyfikowane przez właściwe organy, bez konieczności składania przez przedsiębiorcę wniosku aktualizacyjnego. Wśród danych wprowadzanych z urzędu znajduje się informacja o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) oraz jego ewentualnym unieważnieniu lub uchyleniu – wprowadzana przez Urząd Skarbowy. Jeśli we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG pojawi się informacja o uchylonym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) oznacza to, że Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla tego przedsiębiorcy posiada informacje, że posługiwał się on fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Istotną zmianą jest również nałożenie na przedsiębiorców obowiązku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Rozwiązanie to zapewni przede wszystkim prawdziwość i rzetelność danych adresowych wpisanych do CEIDG. Mechanizm ten ma ułatwić również walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami podającymi nieprawdziwe dane adresowe, ma służyć likwidacji fikcyjnych działalności gospodarczych, często działających poprzez tzw. „biura wirtualne” lub też takich, w których korespondencja powraca jako nieodebrana, gdyż osoba zakładająca działalność podała nieprawdziwy adres. Tytułu prawnego do nieruchomości nie dołącza się do wniosku o wpis do CEIDG, natomiast trzeba go przedstawić organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania. Jego niedostarczenie spowoduje wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru.

Oprócz informacji o przedsiębiorcach i podmiotach dostępnych w CEIDG, przedsiębiorcy mają możliwość zweryfikowania czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów uruchomiło na Portalu Podatkowym  usługę „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”, która poprzez wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Ważnym jest aby zweryfikować kontrahenta przed dokonaniem transakcji i uchronić się przed nieuczciwymi przedsiębiorcami oraz grożącymi konsekwencjami podatkowymi. Podobną usługę, która oprócz danych o statusie VAT zawiera także informacje o rzetelności czeskiego podatnika, uruchomiło w ostatnim czasie również Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej. Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy podejmują współpracę z podmiotami zarejestrowanymi w Czechach. Informacje o statusie „nierzetelnego podatnika VAT”, w języku angielskim, znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej. Informacja o możliwości sprawdzenia statusu podatkowego podmiotu czeskiego zawarta jest również w komunikacie  Ministerstwa Finansów.

Szczegółowe informacje o zmianach w CEIDG dostępne pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;237aaec8-d07c-45b8-84c0-b4dbbde74fbb

Pełny tekst ustawy dostępny na stronie:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1893/1

Opublikowano IDENTYFIKACJA PODATNIKÓW, INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Zaświadczenie o dochodach

                                                                    Szanowni Państwo !

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej  informuje, że osoby uprawnione do

świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych wychowawczych z pomocy społecznej oraz świadczeń w ramach programu

Rodzina 500+

nie muszą składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów z urzędów skarbowych

Minister Finansów we współpracy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej uruchomił elektroniczną usługę umożliwiającą miejskim i gminnym ośrodkom pomocy społecznej automatyczny i bezpośredni dostęp do informacji o dochodach osób ubiegających się o świadczenia (w tym w ramach programu 500+).

Korzystając z usługi, ośrodki pomocy społecznej pobierają automatycznie dane o dochodach z systemu e-Podatki – bez angażowania podatników.

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe

PIT przez internet z centrum handlowego

Wyślij PIT przez internet z centrum handlowego

 Nie zwlekaj ze złożeniem zeznania podatkowego do końca kwietnia. Już w weekend 11-13 marca 2016 roku możesz wysłać swojego PIT-a podczas zakupów. Przez trzy dni pracownicy urzędów skarbowych będą czekać na Ciebie aż w kilkudziesięciu galeriach handlowych w całym kraju. Pomogą Ci wypełnić zeznanie podatkowe i od razu wysłać je elektronicznie bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego.

 Ogólnopolska akcja „Szybki PIT w galerii handlowej” odbędzie się w dniach 11-13 marca (od piątku do niedzieli) w godzinach od 12.00 do 18.00 w centrach handlowych w największych miastach Polski. W Małopolsce akcja odbędzie się aż w 6 centrach handlowych w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu. Na specjalnych wyznaczonych stanowiskach informacyjnych będą pełnili dyżur eksperci z urzędów skarbowych. Udzielą oni szczegółowych informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego za ubiegły rok oraz rozwieją wątpliwości związane z wypełnieniem zeznania podatkowego czy skorzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń. Najważniejsze jednak jest to, że urzędnicy pomogą wprowadzić PIT-a do systemu e‑Deklaracje i sprawnie wysłać go przez internet do dowolnego urzędu skarbowego w Polsce. Na miejscu otrzymają Państwo także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania. Pomoc urzędników jest w pełni darmowa i nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek warunków.

 

Jesteśmy nowoczesną administracją nastawioną na potrzeby naszego klienta. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Podatników i ułatwić im złożenie swojego zeznania podatkowego poprzez tworzenie dodatkowych stanowisk obsługi poza urzędami skarbowymi – informuje Izba Skarbowa w Krakowie. Wysłanie rocznego zeznania PIT przez system e-Deklaracje to najłatwiejszy, najszybszy i zupełnie darmowy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym.

 

Żeby skorzystać z pomocy pracowników urzędów skarbowych wystarczy zabrać ze sobą rozliczenie PIT-11 jakie otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach w 2015 roku. Jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia wydatków, które chcemy odliczyć. Bardzo ważne jest by mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2014 rok) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2014 roku –  informacje te będą potrzebne do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje.

 

Zapraszamy do stanowisk Administracji Podatkowej w galeriach handlowych w całym kraju. Z pomocą naszych ekspertów bardzo szybko wypełnicie Państwo swojego e-PIT-a – przekonuje Izba Skarbowa w Krakowie.

 

Akcja „Szybki PIT w galeriach handlowych” zostanie zorganizowana w następujących obiektach w woj. małopolskim:

 

Lp Nazwa CH Miasto Adres CH

1

Galeria Krakowska Kraków ul. Pawia 5

2

M1 Kraków Kraków al. Pokoju 67

3

CH Czyżyny Kraków ul. Medweckiego 2

4

Galeria Tarnovia Tarnów ul. Krakowska 149/154

5

Galeria Sandecja Nowy Sącz ul. Węgierska 170

6

Galeria Nowotarska Buy & Fly Nowy Targ ul. Królowej Jadwigi 17

Lista lokalizacji dostępna jest na stronie www.SzybkiPIT.pl 

Uwaga! Na stanowiskach w galeriach handlowych urzędnicy nie będą przyjmować zeznań podatkowych PIT w formie papierowej.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Informacja VAT

         Informuje się,  iż z dniem 01 stycznia 2016 r. wszedł w życie ostatni pakiet zmian wprowadzonych ustawą z dnia 09 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  oraz ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. poz. 605 ).

Zmiany polegają na doprecyzowaniu zasad odliczania podatku VAT w przypadku towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych tj. działalności gospodarczej oraz do celów poza systemem VAT,  jeżeli nie jest możliwe przyporządkowanie tych towarów  i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika.

Z dniem 01 stycznia 2016 r. weszło również w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywanych nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników   (Dz. U. poz. 2193 ).

Powyższe rozporządzenie w sprawie proporcji dotyczy przede wszystkim:

–    jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego tj. urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej jednostki   budżetowej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego i samorządowego zakładu budżetowego,

–    samorządowych instytucji kultury,

–    państwowych instytucji kultury,

–    uczelni publicznych,

–    instytutów badawczych.

Broszurę informacyjną w tym zakresie oraz załącznik do broszury można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK VAT | Komentowanie nie jest możliwe

Ulga na dzieci

Ulga na dzieci to najpopularniejsza, najkorzystniejsza i najbardziej dostępna ulga do odliczenia w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych (PIT). To również jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. W 2016 roku zasady rozliczenia ulgi nie zmieniły się – odliczamy ją w takiej samej formule jak w roku poprzednim. Obecnie jednak uproszczono rozliczenie poprzez usunięcie załącznika PIT-UZ. W ubiegłym roku podwyższono o 20 proc. wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, a także wprowadzono możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi z tytułu wychowania dzieci.

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej i składają swoje roczne zeznania podatkowe na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Ulga ta przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym i opiekunom prawnym (dziecko musi z nimi mieszkać). Przysługuje na dzieci małoletnie, otrzymujące dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz na dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia i uczą się lub studiują, a także nie uzyskały dochodu wyższego niż 3 089 zł. Kwota odliczenia ulgi zależy od liczby dzieci (spełniających warunki do objęcia ulgą) oraz dochodów rodziców. Kwoty odliczeń wynoszą: 1.112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko, 2.000,04 zł – na trzecie oraz 2.700 zł – na czwarte i każde kolejne. Przy jednym dziecku ulga przysługuje, gdy łączny dochód rodziców nie przekracza 112 tys. zł lub – jeśli rodzice rozliczają się osobno – 56 tys. zł – przypomina Izba Skarbowa w Krakowie.

Rodzice, którzy płacą podatki niższe od przysługującej im wysokości ulgi na dzieci, w poprzednich latach nie mogli wykorzystać jej w całości. Od 2015 r. mają już taką możliwość – wyjaśnia Konrad Zawada, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Krakowie. Podatnicy mogą otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym im pełnym odliczeniem ulgi a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W poprzednim roku, aby odliczyć niewykorzystaną część ulgi na dzieci, podatnicy wypełniali PIT-UZ. W tym roku zamiast tego formularza, wystarczy jedynie wypełnić odpowiednie pozycje w PIT-37 lub w PIT-36 – w obu PIT-ach jest to dodana sekcja zatytułowana „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci” i wykazać pozostałą kwotę do odliczenia ulgi. Dzięki temu podatnicy będą mogli skorzystać z pełnej sumy przysługującego odliczenia, niezależnie od tego, jakie uzyskują dochody i w jakiej wysokości płacą podatek – dodaje Rzecznik.

W tym roku podatkowym kontynuowana jest również akcja przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych, które złożą swoje zeznanie podatkowe w formie elektronicznej. Szybszy zwrot przysługuje podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nadpłata podatku powinna być zwrócona w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego przez internet.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe