Bezpłatne szkolenia dla podatników

Urząd Skarbowy w Limanowej zaprasza na  bezpłatne szkolenia dla podatników, które odbędą się  w Urzędzie Skarbowym w Limanowej ul.M.B.Bolesnej 9 – pokój 19 bud. A

  Terminy: 

  • 24.04.2015 r.  o godz. 10.00 -  Przesyłanie zeznań podatkowych przez     Internet.
  •  - 24.04.2015 r.  o godz. 12.00 -   Rozliczenie dochodów z zagranicy.

 

 

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

PIT-a ślij z centrum handlowego

 Jeśli jeszcze nie znalazłeś czasu na złożenie swojego zeznania podatkowego, to już nie musisz się martwić. W najbliższy weekend 18-19 kwietnia 2015 roku możesz wysłać swojego PIT-a podczas zakupów. Przez dwa dni pracownicy małopolskiej administracji podatkowej będą czekać na Ciebie aż w czterech galeriach handlowych w naszym regionie. Pomogą Ci wypełnić zeznanie podatkowe i od razu wysłać je elektronicznie bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego. A wszystko to szybko, sprawnie i zupełnie za darmo.

 Druga edycja tegorocznej akcji „Szybki PIT w galerii handlowej” odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia (sobota i niedziela) w godzinach od 10.00 do 18.00 w centrach handlowych w największych miastach Polski. W samym województwie małopolskim akcja odbędzie się w czterech miejscach – w Nowym Targu, w Tarnowie oraz w dwóch centrach handlowych w Krakowie. Na specjalnych wyznaczonych stanowiskach informacyjnych ciągły dyżur będzie pełniło kilkoro ekspertów z urzędów skarbowych. Udzielą oni szczegółowych informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego za ubiegły rok oraz rozwieją wątpliwości związane z wypełnieniem zeznania podatkowego czy skorzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń. Najważniejsze jednak jest to, że eksperci pomogą wprowadzić PIT-a do systemu e-Deklaracje i sprawnie wysłać go przez internet do właściwego urzędu skarbowego. Na miejscu otrzymają Państwo także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania. Pomoc urzędników jest w pełni darmowa i nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek warunków.

Jesteśmy nowoczesną administracją nastawioną na potrzeby naszego klienta. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Podatników i ułatwić im złożenie swojego zeznania podatkowego poprzez tworzenie dodatkowych stanowisk obsługi poza urzędami skarbowymi – mówi Konrad Zawada, ogólnopolski koordynator akcji i rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Krakowie. Wysłanie rocznego zeznania PIT przez system e-Deklaracje to najłatwiejszy, najszybszy i zupełnie darmowy sposób rozliczenia swojego podatku.

 Żeby skorzystać z pomocy pracowników urzędów skarbowych wystarczy zabrać ze sobą rozliczenie PIT-11 jakie otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach w 2014 roku. Jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia dokonania wydatków, które chcemy odliczyć. Bardzo ważne jest by mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2013 rok) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2013 roku –  informacje te będą potrzebne do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje.

Zapraszamy do galerii handlowych w całym kraju. Z naszą pomocą bardzo szybko wypełnicie Państwo swojego e-PIT-a – przekonuje koordynator akcji.

W Małopolsce kwietniowa odsłona akcji zostanie zorganizowana w innych miejscach niż w poprzedniej, marcowej edycji. Następujące centra handlowe biorą obecnie udział w akcji „Szybki PIT w galerii handlowej”:

Kraków – Centrum Handlowe M1, al. Pokoju 67

Kraków – Bonarka City Center, ul. Kamińskiego 11

Nowy Targ – Galeria Nowotarska (Buy & Fly), ul. Królowej Jadwigi 17

Tarnów – Centrum Handlowe MAX, ul. Szkotnik 1a

 

Uwaga! Na stanowiskach w galeriach handlowych urzędnicy nie będą przyjmować zeznań podatkowych PIT w formie papierowej.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Zmiany w skarbówce już od kwietnia

Administracja Podatkowa z dniem 1 kwietnia 2015 roku wkracza w fazę zmian, które wpłyną na poprawę jakości obsługi klientów, usprawnią działanie urzędów i izb skarbowych oraz obniżą koszty funkcjonowania systemu podatkowego. Pierwszym z etapów zmian jest konsolidacja procesów pomocniczych realizowanych na poziomie województwa.

Głównym założeniem konsolidacji procesów pomocniczych Administracji Podatkowej jest przekształcenie izby skarbowej i podległych jej urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową. Realizowane dotychczas w urzędach skarbowych zadania z zakresu finansów, kadr, informatyki czy zarządzania majątkiem, remontów, zakupów, inwestycji oraz zamówień publicznych zostaną przeniesione z urzędów skarbowych na poziom wojewódzki – czyli do każdej izby skarbowej w Polsce. Naczelnik Urzędu Skarbowego pozostanie organem podatkowym pierwszej instancji oraz organem egzekucyjnym. Natomiast  Dyrektor Izby Skarbowej, oprócz realizowania wymienionych zadań pomocniczych, będzie jak dotychczas organem nadzoru i organem podatkowym drugiej instancji (odwoławczym). Siedziby urzędów skarbowych nie ulegną zmianie.

Wprowadzone zmiany organizacyjne poprawią jakość usług świadczonych przez Administrację Podatkową oraz wpłyną na bardziej racjonalne i wydajne wykorzystanie posiadanych zasobów, tak by Administracja Podatkowa mogła w większym stopniu służyć podatnikom oraz lepiej gospodarować powierzonymi środkami publicznymi.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Nowe zasady składania CIT-8 od stycznia 2015

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563), określa nowe zasady składania urzędom skarbowym deklaracji  CIT-8, CIT-8A, CIT-8B oraz informacji  IFT-2/ IFT-2R za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej . Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy stosują przepisy art. 27 ust. 1c i art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym ww. ustawą, do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013r.

Wszyscy płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, w tym także organizacje pozarządowe, mają obowiązek złożenia do 31 marca 2015 r. w urzędzie skarbowym (US) deklaracji CIT-8. Od 2015 r. CIT-8 składa się w US elektronicznie.

UWAGA: Ustawa przewiduje wyjątek od składania CIT-8, gdy organizacja zwolniona jest ze składania drogą elektroniczną deklaracji PIT (art. 45ba ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych). Zwolniona ze składania PIT elektronicznie jest organizacja sporządzająca PIT (np. PIT-11, PIT-8C) dla nie więcej niż 5 osób.

Jeżeli prowadzenie ksiąg powierzone jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w powyższym zakresie i ten podmiot przesyła CIT-8 w imieniu podatnika, bez znaczenia jest czy podatnik miał obowiązek przesyłania PIT drogą elektroniczną.

Do złożenia CIT-8 elektronicznego konieczne jest posiadanie bezpiecznego certyfikatu podpisu elektronicznego.

  UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 R.

                                        JEDNOSTEK MIKRO

       Zmiana w sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2014r, przez stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności  i opieki społecznej oraz przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100). Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim uproszczeń dla jednostek mikro w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz bilansowej wyceny aktywów i pasywów. Zmienione przepisy obowiązują od 5 września 2014 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli już do sprawozdań za 2014 r.

Definicję jednostki mikro zawarto w art.3 ustawy z dnia 29 września 1994r, o rachunkowości (Dz.U. z  2013r, poz. 330 ze zm.)

Stosowanie uproszczeń przez jednostki mikro nie jest obowiązkowe. O ewentualnym wdrożeniu uproszczeń powinien podjąć decyzję organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe w jednostce mikro. W przeciwnym wypadku, tzn. jeśli takiej decyzji nie podejmie, jednostka mikro sporządzi sprawozdanie finansowe za 2014 r. według zasad ogólnych. Należy pamiętać, że podjęcie decyzji o stosowaniu uproszczeń dla jednostek mikro spowoduje konieczność aktualizacji przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości.

Wprowadzone ustawą zmieniającą uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat. Zakres informacyjny sprawozdania jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 dodanym do ustawy o rachunkowości. Jednostki te mogą nie sporządzać informacji dodatkowej, pod warunkiem że niektóre informacje objęte zakresem tego sprawozdania zostaną przez te jednostki ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe

Akcja „Szybki PIT w galerii handlowej”

PIT-a ślij z centrum handlowego

 Nie zwlekaj ze złożeniem zeznania podatkowego do końca kwietnia. Już w weekend 13-15 marca 2015 roku możesz wysłać swojego PIT-a podczas zakupów. Przez trzy dni pracownicy małopolskiej administracji podatkowej będą czekać na Ciebie w czterech galeriach handlowych w naszym regionie. Pomogą Ci wypełnić zeznanie podatkowe i od razu wysłać je elektronicznie bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego.

 Ogólnopolska akcja „Szybki PIT w galerii handlowej” odbędzie się w dniach 13-15 marca (od piątku do niedzieli) w godzinach od 12.00 do 18.00 w centrach handlowych w największych miastach Polski. W samym województwie małopolskim akcja odbędzie się w czterech miejscach – w Nowym Sączu, w Tarnowie oraz w dwóch centrach handlowych w Krakowie. Na specjalnych wyznaczonych stanowiskach informacyjnych ciągły dyżur będzie pełniło kilkoro ekspertów z urzędów skarbowych. Udzielą oni szczegółowych informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego za ubiegły rok oraz rozwieją wątpliwości związane z wypełnieniem zeznania podatkowego czy skorzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń. Najważniejsze jednak jest to, że eksperci pomogą wprowadzić PIT-a do systemu e-Deklaracje i sprawnie wysłać go przez internet do dowolnego urzędu skarbowego w Polsce. Na miejscu otrzymają Państwo także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania. Pomoc urzędników jest w pełni darmowa i nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek warunków.

Jesteśmy nowoczesną administracją nastawioną na potrzeby naszego klienta. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Podatników i ułatwić im złożenie swojego zeznania podatkowego poprzez tworzenie dodatkowych stanowisk obsługi poza urzędami skarbowymi – mówi Konrad Zawada, Rzecznik Prasowy Izby Skarbowej w Krakowie. Wysłanie rocznego zeznania PIT przez system e-Deklaracje to najłatwiejszy, najszybszy i zupełnie darmowy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym.

 Żeby skorzystać z pomocy pracowników urzędów skarbowych wystarczy zabrać ze sobą rozliczenie PIT-11 jakie otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach w 2014 roku. Jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia wydatków, które chcemy odliczyć. Bardzo ważne jest by mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2013 rok) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2013 roku –  informacje te będą potrzebne do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje.

Zapraszamy do galerii handlowych w województwie małopolskim. Z naszą pomocą bardzo szybko wypełnicie Państwo swojego e-PIT-a – przekonuje Rzecznik Prasowy Izby Skarbowej w Krakowie.

Akcja „Szybki PIT w galeriach handlowych” zostanie zorganizowana w następujących centrach handlowych w Małopolsce:

Kraków – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5

Kraków – Centrum Handlowe M1, al. Pokoju 67

Nowy Sącz – Galeria Sandecja, ul. Węgierska 170

Tarnów – Gemini Park, ul. Nowodąbrowska 127

Z pomocy urzędników można też skorzystać odwiedzając inne galerie handlowe na terenie całej Polski. Jest ich aż 67!

Lista lokalizacji dostępna jest na stronie szybkiPIT.pl

Uwaga! Na stanowiskach w galeriach handlowych urzędnicy skarbówki nie będą przyjmować zeznań podatkowych PIT w formie papierowej.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe