Akcja Pit 2016 przez internet

 Dzięki rozliczeniu przez internet otrzymasz szybciej zwrot nadpłaconego podatku, nie musisz oczekiwać w kolejkach na złożenie zeznania i masz pewność że zeznanie dotarło do urzędu.

 W celu złożenia zeznania w formie elektronicznej za 2015 r. należy posiadać dostęp do Internetu oraz posiadać dokumenty niezbędne do prawidłowego sporządzenia zeznania w tym  między innymi takie dane jak: PESEL lub NIP, imię i nazwisko, datę urodzenia, informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2015,  informację o wysokości łącznego przychodu  wykazanego w zeznaniu podatkowym za 2014 rok.

 System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Państwa zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że gwarancje bezpieczeństwa dają formularze, które zostały pobrane ze strony systemu e-Deklaracje   na www.finanse.mf.gov.pl lub www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

 Dla osób które nie posiadają dostępu do elektronicznych środków komunikacji, Urząd Skarbowy w Limanowej organizuje:

 - dodatkowy punkt wysyłania zeznań podatkowych przez internet w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, czynny w każdą środę do końca kwietnia 2016 r. w godz. 9:00-13:00;

- punkt  samodzielnego wypełniania i przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną na Sali Obsługi Urzędu Skarbowego w Limanowej (pok.02) czynny do końca kwietnia 2016 w każdy  czwartek w godzinach od 9:00 do 13:00,

gdzie podatnicy otrzymają pomoc techniczną pracowników Urzędu w samodzielnym przesłaniu zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

 Szczegółowe informacje na temat rozliczenia przez internet można znaleźć na stronach internetowych:  www.finanse.mf.gov.pl lub www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

 W ramach realizacji kampanii rozliczeniowej zostaną zorganizowane:

- w dniu 16 kwietnia 2016 r. „Dni Otwarte” Urzędu Skarbowego w Limanowej w godzinach od 9.00 do 13.00. W tym dniu Urząd będzie czynny dla podatników chcących złożyć zeznanie podatkowe (również elektronicznie) lub uzyskać informację nt. rozliczenia rocznego PIT.

- w dniach 28-29 kwietnia 2016 r. wydłużone godziny pracy do godz. 18.00 w zakresie przyjmowania zeznań podatkowych na Sali obsługi podatnika Urzędu Skarbowego w Limanowej.

 Wszelkich informacji na temat rozliczeń rocznych można uzyskać również poprzez połączenie telefoniczne z Krajową Informacją Podatkową  pod nr :

- dzwoniąc z telefonu stacjonarnego  -   801 055 055

- dzwoniąc z telefonu komórkowego – 22 33 0330

lub w Urzędzie Skarbowym w Limanowej pod nr tel.:

- prowadzący działalność gospodarczą –18 3379345

- nie prowadzący działalności gospodarczej  - 18 3379343

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe

Konto na portalu podatkowym

 Od 31 grudnia 2015 r. na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie) każdy podatnik i płatnik może założyć konto służące do komunikacji elektronicznej z administracją podatkową.

Konto podatnika na Portalu Podatkowym pozwala na szybki dostęp do własnych danych podatkowych,  złożonych deklaracji czy prowadzonych spraw. Posiadanie konta na Portalu Podatkowym umożliwia też elektroniczną komunikację poprzez wnoszenie podań oraz składanie deklaracji organom podatkowym, jak również doręczanie pism przez organy administracji podatkowej.

Uruchomiona usługa umożliwi obecnie załatwianie spraw dotyczących trzech podatków: podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz karty podatkowej (KP). W kolejnych latach Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie usługi o kolejne podatki tj. VAT, CIT, PIT.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATKI MAJĄTKOWE | Komentowanie nie jest możliwe

Terminy płatności i numery kont

Kwoty podatku należy wpłacać lub dokonywać przelewu na adres:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej ul. Matki Boskiej Bolesnej 9
34-600 Limanowa NIP 737-100-64-20 na konto:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych /kod podatku PIT,               PPL-liniowy,  Zeznania Roczne/

Termin

Nr konta

do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

 85 1010 1270 0044 3122 2300 0000

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na książce przychodów i rozchodów / kod podatku PIT, PPL-liniowy/

Termin

Nr konta

do 20-go następnego miesiąca

 

85 1010 1270 0044 3122 2300 0000

Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.
Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art.45.

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej / kod podatku PIT /

Termin

Nr konta

do 20-go następnego miesiąca

85 1010 1270 0044 3122 2300 0000

Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.
Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art.45.

 

 

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na ryczałcie ewidencjonowanym / kod podatku PPE /

Termin

Nr konta

do 20-go następnego miesiąca
do 20-go następnego kwartału

85 1010 1270 0044 3122 2300 0000

za grudzień do 31 stycznia następnego roku
za IV kwartał do 31 stycznia następnego roku

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na karcie podatkowej / kod podatku KP /

Termin

Nr konta

do 7-go następnego miesiąca

82 1010 0055 0201 2140 0007 0000

za grudzień do 28 grudnia danego roku

6. Podatek dochodowy od osób duchownych pełniących funkcje duszpasterskie /kod podatku PPD/

Termin

Nr konta

do 20-go następnego miesiąca

85 1010 1270 0044 3122 2300 0000

za grudzień do 28 grudnia danego roku

7. Podatek dochodowy od wynagrodzeń / kod podatku PIT /

Termin

Nr konta

do 20-go następnego miesiąca

85 1010 1270 0044 3122 2300 0000

za grudzień do 20 stycznia następnego roku

8. Podatek od towarów i usług / kod podatku VAT /

Termin

Nr konta

do 25-go następnego miesiąca

38 1010 1270 0044 3122 2200 0000

9. Podatki majątkowe – Podatek od czynności cywilnoprawnych / kod podatku PCC /

Termin

Nr konta

14 dni od dokonania czynności cywilnoprawnej

82 1010 0055 0201 2140 0007 0000

 

Dokonując wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych należy pamiętać o złożeniu deklaracji PCC-3

 

 

Opublikowano KONTA BANKOWE | Komentowanie nie jest możliwe

Zmiana rachunków bankowych

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że od dnia 7 grudnia 2015 r. w urzędach skarbowych obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych dla należności pieniężnych z tytułu podatku od: czynności cywilnoprawnych (PCC), spadków i darowizn (SD), zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269), Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych z tytułu płatności podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).

W związku powyższym wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych został rozszerzony o nowe numery rachunków bankowych do obsługi wyżej wymienionych tytułów płatności. Zostały one określone w Obwieszczeniu  Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. – Dz. Urz. MF z dnia 8 grudnia 2015 r., poz.86 (plik PDF 1,51 MB)

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATKI MAJĄTKOWE | Komentowanie nie jest możliwe

Oszustwa w obrocie paliwami

Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Paliwo pochodzące z niewiadomego źródła często nie spełnia norm jakościowych, służy wyłudzeniu z urzędu zwrotu podatku VAT bądź nieodprowadzeniu należnego podatku. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.

Do najbardziej istotnych kwestii uczestnictwa w takim procederze należą:

1.    Zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczania podatku naliczonego
w podatku VAT,

2.    Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT „za sprzedawcę”
w drodze odpowiedzialności solidarnej

3.    Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku akcyzowego
„za sprzedawcę”,

4.    Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opłaty paliwowej „za sprzedawcę”,

5.    Możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się
rolnicy w urzędzie gminy,

6.    Odpowiedzialność karno-skarbową.

W dobie nasilenia zjawiska oszustw w sektorze paliwowym, rolnicy mogą ustrzec się uczestnictwa w takim procederze w następujący sposób:

1.    Bardzo uważnie dobierać kontrahentów, od których kupują paliwo,

2.    Unikać zakupu paliwa w przypadku gdy okoliczności, w jakich odbywa się
sprzedaż są nietypowe i budzą wątpliwości,

3.    Żądać oryginalnych dokumentów (np. KRS, CEIDG, REGON, koncesja),

4.    Zawierać transakcje bezgotówkowe,

5.    Żądać oprócz faktury świadectwa jakości paliwa,

6.    Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są zarejestrowanymi czynnymi
podatnikami VAT (np. na stronie https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat),

7.    Sprawdzać   czy   sprzedawcy   paliwa   są  w   bazie   przedsiębiorstw posiadających     koncesje     na     obrót     paliwami     (na     stronie: http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35,Baza-przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html),

8.   Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są wymienieni w prowadzonym przez Minister Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną (na stronie: http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl).

Więcej informacji o możliwych negatywnych konsekwencjach dla osób nabywających paliwa od oszustów dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK VAT | Komentowanie nie jest możliwe